UZMAN KLİNİK PSİKOLOG & AİLE DANIŞMANI

ELİF DEMİRCİ

Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Elif Demirci İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi devam ederken Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Yandal Programını ve Pedagojik Formasyon eğitimlerini tamamlamıştır.

Staj deneyimleri olarak 2013 yılında Adalet Bakanlığına bağlı olarak çocuk mahkemesinde, çocuklarla olan görüşmelere katılarak gözlemde bulunmuştur. 2013-2014 yılında Fransız Lape Hastanesinde açık ve kapalı servisteki hastaların süreçlerine uzmanlarla birlikte gözlemci olarak katılım göstermiştir. 2013 yılında Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuarında ise Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında afazi ve çeşitleri hakkında bilgi edinerek afazi hastalarının rehabilitasyon süreçlerine katılım göstermiştir. Pedagojik formasyon eğitimi kapsamında da devlet okulu ve özel okullarda stajlarını tamamlamıştır.

2015 yılında girdiği Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında yetişkin terapisine yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi ağırlıklı bir eğitim alıp, bu ekolde süpervizyon süreçlerini de tamamlamıştır. “Ergenlerde Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışları ile Mükemmeliyetçilik ve Sınav Kaygısı Arasındaki İlişki” üzerine yazdığı tez ile klinik psikoloji üzerine uzmanlığını almıştır.

Çocuklara uygulanan psikolojik testlerin eğitimini almıştır (Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Bender Gestalt testi, Gesell Gelişim Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Çocuklarda Tematik Algı Testi, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton Görsel Bellek Testi). Aynı zamanda Doç. Dr. Murat Artıran’dan aldığı 42 saatlik Çocuk Merkezli Oyun Terapisi & Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Temel, İleri, Uygulama Programlarını tamamlamıştır. Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uzm. Psikolog Pekay Aydın tarafından verilen Bütüncül Oyun Terapisi (Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Çocuklarda Bağlanma Sorunları, Deneyimsel Oyun Terapisi, Gelişimsel Terapi Yöntemleri, Dışavurumcu Oyun Terapisi Yöntemleri) eğitimine katılmıştır ve oyun terapisti olarak da çalışmalar yapmaktadır.

Çeşitli okulların farklı kademelerinde psikolog olarak görevler alıp, seminerler vermiştir.

Bireylerdeki problemlerle çalışırken aile sisteminin ve ilişkinin birey üzerindeki etkisi ve önemini fark etmiştir ve bu doğrultuda Biruni Üniversitesi’nde 300 saati teorik, 150 saat (30 saat süpervizyon) uygulamalı olmak üzere toplam 450 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitim Programı’nı tamamlayıp Aile Danışmanı olmuştur.

2019 yılında başladığı Dr. Murat Dokur (IFTI) tarafından verilen Avrupa Aile Terapileri Derneği (EFTA) tarafından onaylı 500 saatlik (5 yıl) “Aile ve Çift Terapisi Eğitimi”ne devam etmektedir.

2020 yılında Giza Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezini kurmuştur.

Ocak 2022 yılında EMDR International Consulting’in kurucusu Roy Kiessling tarafından verilen EMDRIA (EMDR Derneği Amerika) onaylı EMDR I. ve II. Düzey Terapi Eğitimini tamamlamıştır.

EMDR ve Psikoterapiler Derneği tarafından düzenlenen EMDRIA onaylı “Çocuklarda EMDR Uygulamaları” eğitimine katılmıştır.

Ekim 2021’de Kiana Psikoloji Danışmanlık merkezini kurmuştur ve şuanda çalışmalarını burada sürdürmektedir. Pragmatik eksperiyantal yaklaşımla yetişkinlerle özellikle uzmanlığını almış olduğu; kaygı bozuklukları, depresyon, panik bozukluk, fobik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, kişilik bozuklukları, ilişki problemleri gibi konularda bireysel danışmanlık hizmeti vermesinin yanı sıra çocuk odaklı aile danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

Call Now Button