Ergenlik çocukluk ile yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemidir. Bu dönemde biyolojik değişimlerle beraber kişide psikolojik değişimler de görülmeye başlanmaktadır. Ergenlik dönemindeki en önemli değişimlerden biri ergenin kimlik arayışı içerisinde olmasıdır. Bu dönemde yaşadığı duyguların şiddetinde artma görülmeye başlanır ve duygu durumları hızlı bir şekilde değişir. Öncesine göre kıyasla daha fazla hayal kurmaya başlar. Ergenlikte arkadaşa verilen değer önem kazanmaktadır. Ergenin arkadaşlarıyla ilişkisi kurması sosyal gelişimi açısından gereklidir. Anne-babanın görüşlerini, fikirlerini kabul etmez, arkadaşlarının düşünceleri ve değerleri ergen için önem kazanmaya başlar. Bu sırada anne-baba ile birlikte vakit geçirmek yerine, içe dönebilir ve yalnız kalmayı tercih edebilir. Bağımsız davranmak ister. Bağımsızlığı için sergilediği davranışlar engellenirse anne-baba ile çatışma yaşayabilir. Bu dönemde gerginlik, huzursuzluk, karamsarlık gibi duygularını anlayacak, ergenin yaşadığı bu durumların bu döneme özgü ve kalıcı olmadığını anlatacak ve onu bu davranışlarından ötürü yargılamayacak bir anne-babaya ihtiyaç duyar.

Ergenlik döneminde özellikle ergenin sosyal ilişkileri, ders ve başarı konularında motivasyon, aile içi ilişkiler ve ilişkilerde yaşanılan çatışmalar gibi konular ön plana çıkmaktadır. Lise son sınıfta okuyan gençler üzerinde yapılan araştırmada en çok aşağıdaki konularda anne-babaları ile çatışmaya girdikleri saptanmıştır (Kulaksızoğlu, 1985: 194-195):

 1. Anne babası tarafından eleştirilmek,
 2. Sağlık durumları ile çok ilgilenilmesi,
 3. Evde temizlik konusunda titiz davranılması,
 4. Bir konunun çok uzatılması,
 5. Aşırı şekilde nasihat edilmesi,
 6. Üstlerine çok düşülmesi,
 7. Anne-babanın onu anlamaması,
 8. Akşamları eve geç gelmeye izin verilmemesi,
 9. Evde azarlanması,
 10. Anne-babasının her şeyini öğrenmek istemesi,
 11. Anne-babası tarafından dağınık olduğunun söylenmesi,
 12. Okuldaki ders başarısının tenkit edilmesi
 13. Ailesinin ona baskı yapması
 14. Anne-babanın tartışması.

Erikson’a göre çocukluk ve ergenliğin olumlu geçmesi, yetişkinliğe de yansıyacak ve bireyin sağlıklı bir yetişkin olarak yaşamasını sağlayacaktır.

Ergenin psikolojik danışmanlıktaki en temel ihtiyacı güvende hissetmektir. Ergen ilk önce güven duygusunu hissetmelidir. Seanslarda güven, gizlilik, saygı kritik noktalardır. Psikoloğun yanında seans içerisinde anlaşıldığını hisseden birey kendisini ve yaşadığı durumları daha rahat açacaktır. Ergenin kendisinin de rızası alınarak, aile işbirliği ile süreç yürütülür. Ergene ve ailesine ilk olarak bu psikolojik danışmanlık sürecinin ne olduğu anlatılır. Danışman ile ergen arasında gerçek ve sağlıklı ilişki kurulabilmesi açısından gizlilik ilkesi hassas ve önemli bir noktadır.

Ergenin kendi hayatının sorumluluğunu alması, kendi hayatı üzerine düşünüp karar verebilmesi ve bu kararı oluşturan unsurların neler olduğunu belirleyebilmek önemlidir. Psikolojik danışmanlıkta ergenin kendi yaşadığı problemlerini kendi başına çözme kapasitesine güven duyup bunu geliştirebilmesine yardımcı olunur. Ergenin hayatı ile ilgili istekleri, beklentileri ve hedeflenen değişim ne olduğu belirlenir ve gerçekçi bir zeminde süreç planlanır.

 Ergenlik dönemine özgü, normal gelişim dönemine özgü sorunlar aileleri endişelendirebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri yaşadığı durumun ergenin hayatındaki işlevselliğini etkileyip etkilemediği ve sıklığının artıp artmadığıdır. Ergen danışmanlığında hem ergenin kendi hayatını hem de aileyi etkileyen durumları değerlendirilir. Kişinin ihtiyacı ve sorunun niteliğine göre sürecin ne kadar süreceği veya ne sıklıkta görüşüleceği değişebilmektedir.

Ergenlik dönemindeki gençler ve aileleriyle çalışılan konular;

 • Kaygı Problemleri
 • Öfke Problemleri
 • İlişki Problemleri
 • Takıntılar (Obsesif- Kompulsif Bozukluk)
 • İletişim Problemleri
 • Aile İçi Çatışmalar / Problemler
 • Kimlik Bunalımı
 • Özgüven Problemleri
 • Alkol / Madde Kullanımı
 • Duygu Durumundaki Değişimler
 • Akademik Başarısızlık
 • Sınav Kaygısı
 • Yeme Bozuklukları
Call Now Button