Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel psikolojik danışmanlık, yaşadığınız olumsuz yaşantıların sizin üzerinizdeki etkilerini fark etmenizi sağlayan, yaşadığınız olumsuzluklar karşısında kendinizi güçlü hissetmenize yardımcı olan, kendi iç dünyanızda yaşadığınız problemlere çözüm üretebilmenize olanak tanıyan, kendi hayatınız üzerindeki yetkinliğinizi artıran bir yardım alma sürecidir. Bireysel psikolojik danışmanlığa başvuran kişinin kendi arzusu ile süreç başlatılır ve bu süreç tamamen gönüllülük esasıyla işlemektedir. Kişi kendisinde gözlemlediği, kendisini zorlayan yaşantıların varlığını kabul edip bunları çözümlemek istediğinde kendisi için çok önemli ve kıymetli bir adım atmış olur. Kişi kendi hayatının sorumluluğunu almaya karar vererek olumsuz yaşantılarını geride bırakıp, çözüm için profesyonel bir destek almaya ihtiyaç duyabilir.

Bireysel psikolojik danışmanlık seansları ile kişi düşünce, duygu, davranışları hakkında farkındalık kazanarak, sorunları ve nedenlerine yönelik içgörü geliştirerek, kendi yaşamının kontrolünü ele alır ve baş etme mekanizmaları geliştirir. Bireysel psikolojik danışmanlık seanslarında amaçlananlardan biri, süreçte deneyimlenen yaşantıları, kişinin günlük hayatına entegre edebilmesidir. Bireysel psikolojik danışmanlıkta danışman akıl vermez sizin adınıza karar almaz. Bu danışmanlıkta, danışanının karar verme becerileri güçlendirilir, nasıl doğru karar alabileceği gösterilir ve kişi kendi hayatının sorumluluğunu alır, bu seanslarla danışman kişinin kendi kendisinin çözüm becerileri geliştirmesini sağlamaya çalışmaktadırlar.

Bireysel psikolojik danışma seansları, danışmanın uygun gördüğü aralıkta, 50 dakika olarak yapılmaktadır. İlk görüşmelerde danışman sizi tanıyacak, gerekli gördüğü durumlarda birtakım testler uygulayacak ve ihtiyacınıza yönelik birlikte oluşturacağınız gerçekçi hedefler doğrultusunda sizin için uygun yönteme karar verecektir. Belirlenen hedefler doğrultusunda danışmanlık seanslarınız ilerleyecektir. Danışmanınız sizi hayatınızın tüm alanlarında bir bütün halinde tanımaya yönelik görüşmeleri gerçekleştirecektir. Sürecinize göre seansların sıklığı değişebilmektedir. Görüşmeler genellikle haftada bir olmak ile birlikte, sürece göre iki haftada bir veya daha uzun aralıklarla gerçekleşebilir. Bu danışmanlıkta hedeflenen değişim bir süreç işidir ve zaman alabilir. Bu zaman ise kişiden kişiye, durumdan duruma değişiklik göstermektedir. Seansların sürekliliği fayda sağlanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Seanslar her zaman kişiye iyi hissettirmez. Seanslar kendinize ait farkındalık geliştirmenize, sorunlarınıza başka açılardan bakmanıza, fark etmediğiniz bazı durumları görmenizi sağlar. Bu da kişiye o an iyi hissettirmeyebilir ve kişi için zorlayıcı olabilir ama asıl bu zorlu süreç değişiminize yardımcı olacaktır.

Seanslarda gönüllülük esastır ve destek alan kişi istediği zaman seansları sonlandırabilir. Sürecin sonlandırılmasına danışman ve danışanın birlikte karar vermesi sağlıklı olan ve beklenendir.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık İle Çalışılabilecek Konular;

 • Kaygı Durumları
 • Aile, Ebeveyn, Arkadaş İlişkilerindeki Problemler
 • Değersizlik Duyguları
 • Yetersizlik Duyguları
 • Yalnızlık Duygusu
 • Boşluk Hisleri
 • Ayrılık & Terk Edilme Kaygısı
 • Öfke Problemleri
 • Sosyal Beceri Problemleri
 • Sınır Çizememe Problemleri
 • Karar Vermede Zorluk Yaşama
 • Başkaları Tarafından Değerlendirilme Endişeleri
 • Uyum Problemleri
 • Performans Kaygısı
 • Stres ile Başa Çıkmakta Zorluk Yaşama
 • Kayıp ve Yas Süreci
Call Now Button