Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

Çocuklar oyun aracılığıyla öğrenir ve büyürler. Yetişkinler yaşadıkları sorunları kelimelere dökerek ifade edebilirken çocukların dili ise oyundur. Oyun ile çocuk ifade edemediği bilinçli ve bilinçdışı yaşantılarını ortaya çıkarır. Çocuklar çözülmemiş duygularını ve yaşantılarını semptom ile dışa vurmak yerine oyun seansları ile yaşadığı sorunları oyun aracılığyla ifade etme imkanı bulur. Bu seanslarda çocuğun duyguları ve davranışları çocuk danışmanları tarafından koşulsuz bir şekilde kabul edilir. Çocuk koşulsuz kabul edildiğini hissettikçe, iç dünyasını açığa çıkaracak ve problemleri üzerinde güvenli bir ortamda çalışma imkanı bulmuş olur.

Oyun, çocukların beraber oyun oynadığı kişilerle bağ kurmasını sağlar. Güvenli bağlanmalar işlevsel ve sağlıklı ilişki kurabilmeye olanak tanır.  Çocuklar, oyun ile kendilerini ifade etmeden önce danışmanlarına güvenme ihtiyacı duyarlar. Güvenli ortam sağlandıktan sonra çocuklar duygularını ve davranışlarını bu ortam içerisinde keşfederler. Çocuklar psikologları tarafından güven veren, koşulsuz kabul edici bir ortamda oyun oynadıklarında, danışmanlşarının da kendilerine duydukları güvenini hissederler. Bu da beraberinde çocukların kendilerine güvenmelerini, kendi duygu ve davranışlarını kabul etmelerini ve bu duygu ve davranışlarından sorumlu olmalarını sağlar.

Çocuk danışmanları, çocuğu ve çocuğun oyunun koşulsuz kabul eder, hoşgörülüdür ve empatik bir tutum içerisindedir. Ebeveynler veya yetişkinler ile evlerde, okullarda sınırlandırılmış oyunların oynanması, çocuğun hayal dünyasının oyuna yansıtılmasına imkan tanıyan oyunların azalması olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Çocuk danışmanları ise çocuğun kendisini keşfetmesini ve kendi duygu ve davranışlarının sorumluluğunu almasına olanak tanıyarak çocuğun benliğinin kabul edildiğini hissettirmiş olur. Böylelikle çocuklar kendi düşünce, duygu, davranışları üzerinde yeterlilik kazanırlar.

Çocuk ile danışmanı gerçek ve sağlıklı bir ilişki kurarlar. Bu ilişki ile beraber çocuklar yaşadıkları problemleri sevildiklerini, koşulsuz kabul edildiklerini hissederek çözebilirler. Alanında eğitim almış bir çocuk psikoloğu ile yürütülen bu oyun seansları ile, çocuklara kendileri gibi olabildikleri, kendi doğalarını, özlerini sergileyebilecekleri güvenli bir ortam sağlanır. Bu ortam içerisinde çocuk gerçek hayatında yaşadığı sorunları ve problemleri oyununa aktarır. Oyun içerisinde yaşadığı sorunuyla karşı karşıya gelir, dürtülerini, kaygılarını, arzularını ifade etme imkanı bulur ve bu esnada danışmanı çocuğun duygularını koşulsuz kabul eder ve yansıtır. Bu süreç problemlerin çözülmesine olanak tanır ve çocuk danışmanı ile çocuk arasında kurulan sağlıklı ilişki çocuğa sorunlarını çözme konusunda yardımcı olur.

Ebeveynler çocukların problemlerini çözme sorumluluğunu aldıklarında, farkında olmadan çocuğa bağımlılık ve çocuğun kendi duygusuyla baş edemediği, baş edemeyeceği yönünde örtük mesajlar gönderirler ve bu sebeple çocuğun benlik saygısı, kendine duyduğu güven azalır. Çocukla olan görüşmelerde danışman yargıda bulunmaz, yönerge vermez, yönlendirmez, tavsiyede bulunmaz, eleştirmez, soru sormaz. Danışman  çocuğun kendi problemlerini çözebileceğine, bu becerilerine saygı duyar ve böylelikle çocukların süreç içerisinde sorumluluk duyguları gelişir, kendi problemlerini kendi de çözebileceklerini öğrenirler.

Oyun seansları 3-12 yaş arası çocuklar için uygundur. Seansların süresi 30 ile 45 dakika arasında değişir. Çocuk Danışmanlığında çalışılabilecek konular:

 • Kaygı bozuklukları
 • Korkular
 • Tırnak yeme, Parmak emme
 • Ayrılık Kaygısı
 • Depresyon
 • Yeme, Uyku, Tuvalet Problemleri
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Sosyal Beceri sorunları
 • Uyum sorunları
 • Davranış bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Sınır Problemleri
 • Öfke kontrolü
 • Boşanma süreci
 • Kayıp, Yas
 • Travma

Çocuğunuz bu tür problemler yaşıyor ise uzman psikolog eşliğinde çocuk danışmanlığı desteği alabilirsiniz.  

Call Now Button